Ingen elfordonspremie till elektriska skateboards

Den 15 december 2017 presenterade regeringen den nya elfordonspremien. Premien “motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms, maxbeloppet för bidraget är 10 000 kronor”:

Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, exempelvis eldriven rullstol och handelcykel. Även elfordon som lastelcykel och elfordon som går på tre eller fyra hjul omfattas av premien.

För oss på esk8.se blev den förhoppningsfulla frågan, om premien även omfattade elektriska skateboards (som oss veterligt juridiskt är att betrakta som elcyklar)? Vi mailade regeringskansliet och frågade.

Idag kom det tråkiga svaret:

Hej, här kommer svar på din fråga

Nej, elcykelpremien ges inte till elektriska skateboards. Regeringen har haft för avsikt att stötta elcyklar och andra lätta elektriska fordon som utgör ett alternativ till bilåkning.

Ur förordningen:

2 § I denna förordning betyder eldriven cykel ett elmotordrivet fordon
1. med en tramp- eller vevanordning, om elmotorn endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen, inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen och har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt, eller
2. utan tramp- eller vevanordning, om fordonet är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, är inrättat huvudsakligen för befordran av en person och för att föras av den åkande och är konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

Vi funderar på att lämna in förslag till regeringen om att utöka elfordonspremien till elektriska skateboards, som faktiskt – för många av oss – har ersatt bensinfordon (i mitt fall min Vespa). Vi får se vad det leder till!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s