Elektriska skateboards är inte cyklar – men vad är de då?

Elektriska skateboards och longboards befinner sig i en juridisk gråzon angående hur de ska klassas som fordon. Det är därmed oklart vilka bestämmelser som gäller i trafiken.

Hittills har brädorna ofta likställts med cyklar. Även polisen har, vid samtal om saken, hävdat att elektriska skateboards är cyklar. Därmed gäller samma regler för en elektrisk skateboard som för en cykel. Föraren ska stanna för rött ljus och gärna köra på cykelbanor, etc.

Andra poliser har vid samtal likställt elektriska skateboards med icke-elektriska skateboards, som utgör så kallade lekfordon. Transportstyrelsen skriver:

Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Om fordonet är försett med motor måste det vara en elmotor. Ett lekfordon är avsett för barn upp till 14 år. Ett barn som använder ett lekfordon har samma skyldigheter som gående i trafiken.

Detta förefaller utesluta att elektriska skateboards är lekfordon (oklart för övrigt vad som gäller för vanliga skateboards om föraren är över 14 år). Utifrån ovanstående osäkerhet kontaktade ESK8 Sweden Transportstyrelsen och fick svar från en expert på sektion regelinformation, som skriver:

Det är för lite teknisk information tillgänglig för att kunna avgöra vad det [elektriska skateboards och longboards] egentligen är för slags fordon.

Tittar man bara på det faktum att det är ett  eldrivet fordon med en hastighet på mellan 23 – 37 km/tim så skulle det ur den aspekten kunna vara en eldriven moped klass I för de som går att köra fortare än 25 km/tim, och de som går att köra i högst 25 km/tim skulle kunna vara en moped klass II.

Men, det finns inte något annat på dessa boards som skulle göra att de kan klassas som mopeder, exempelvis finns inget styre, ingen belysning eller något annat som är kopplat till fordonsslaget moped. De ska dessutom ha ett så kallat CoC-dokument som visar att det är fordonsslaget moped det handlar om.

De kan heller inte vara klassade som eldrivna cyklar då de inte finns något som visar att de uppfyller bromskraven för en eldriven cykel. De uppfyller heller inte andra punkter som är föreskrivna för eldrivna cyklar.

Exempelvis ska en eldriven cykel ha styre och en bromseffekt på minst 3 sek/m2 vilket gör att föraren kan inte hålla sig kvar på fordonet om kravet på bromsarna ska vara uppfyllt på grund av att det inte finns  något styre att hålla sig i.

Därmed existerar risken att elektriska skateboards inte får framföras i trafik, utan enbart “på ett av polisen godkänt inhägnat område”. I praktiken saknas dock uttalade regelverk. Det är därmed inte riskfritt att framföra elektriska skateboards. I reglerna om lekfordon skriver Transportstyrelsen:

Den som kör ett fordon som inte är godkänt för användning i trafik utanför inhägnat område får böta. Detta gäller till exempel de produkter som listas ovan. En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter ett barn att köra kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter. Det kan också medföra konsekvenser för körkortet. Även barnets framtida möjligheter att få körkortstillstånd påverkas. Om barnet fyllt 15 år kan det dessutom dömas till dagsböter för olovlig körning.

Med andra ord fortsätter elektriska skateboards att färdas i en gråzon. You just crossed into… the twilight zone!

 

.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s